Képzések

képzéseink

       A digitális analfabetizmus komoly problémákat okoz a felnőtt (munkaerő-piacon megjelenő, 30-40-50. életévét betöltött) lakosság körében. ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok szervezésével és lebonyolításával, vizsgák szervezésével nemzetközi szinten elfogadott bizonyítvány megszerzésére teremtettünk lehetőséget.

       Kiemelten kezeljük a kompetenciafejlesztés kérdését is. A célcsoport tagjainak életkori, személyiségi, szociális jellemzői és előképzettsége, tanulási és mentális szokásai merőben eltérőek lehetnek. Módszereink igazodnak a speciális igényekhez, szükségletekhez – sajátossága a beszédközpontúság, a mindennapi kommunikációra való felkészítés. Szolgáltatásaink szervezését igény szerint egyedi (előre egyeztetett) tematika alapján, rugalmas időrenddel, kihelyezett formában is vállaljuk.

       Az informatikai, kompetenciafejlesztő oktatások, tréningek mellett kiemelt fontosságúak a szakmai képzések is. Fontosnak tartjuk a szakmai- és gazdasági fejlődési lehetőséget jelentő szakemberek régióban tartását, a számukra megfelelő szakmai előrelépést jelentő képzések, tovább- és átképzések biztosítását. Elsődleges fontosságú partnereink már meglévő szakembereinek elméleti és gyakorlati tudásának folyamatos fejlesztése, továbbképzése, naprakészsége, valamint a leendő munkavállalók célirányos szakképzése egyaránt.