B+E kategória

B+E kategória

B+E kategória

A „B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, a „B” járműkategóriában meghatározottak kivételével

Tanfolyam megkezdésének feltétele:

Tanfolyam megkezdésének feltétele:

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb
 • 101 egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • Alapfokú iskolai végzettség

Tanfolyam óraszáma:

Tanfolyam óraszáma:

 • Elméleti tanfolyam óraszáma: 22 óra
 • Az alapoktatás (járműkezelés/rutin) kötelező óraszáma: 6 óra
 • Forgalmi oktatás kötelező óraszáma: 10+1 óra (forgalmi vizsgával együtt)

Elméleti vizsgára bocsátás feltétele:

Elméleti vizsgára bocsátás feltétele:

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb,
 • az elméleti tanfolyamot elvégezte és a tanfolyamra jelentkezés feltételeinek továbbra is megfelel

Gyakorlati vezetés megkezdésének feltétele:

Gyakorlati vezetés megkezdésének feltétele:

 • Az elméleti vizsgatárgyból sikeresen tett vizsga

Forgalmi vizsgára bocsátás feltétele:

Forgalmi vizsgára bocsátás feltétele:

 • 18 éves,
 • a kötelező vezetési órákat és a kötelezően előírt menettávolságot 192 km-t teljesítette,
 • tanfolyamra jelentkezés feltételeinek továbbra is megfelel

Vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

Vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

 • Közúti elsősegélynyújtó vizsgáról szóló igazolás

Díjak:

Díjak:

 • Elméleti tanfolyamdíj: 29.000,- Ft
 • Gyakorlati oktatás óradíja: 3.700,- Ft/óra
 • Gyakorlati oktatás teljes díja: 99.900 Ft
 • Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga díja: 4.600,- Ft
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga: 4.600,- Ft
 • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga: 4.600,- Ft
 • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga díja: 4.400,- Ft
 • Rutin gyakorlati vizsga díja: 3.500,- Ft
 • Forgalmi gyakorlati vizsga díja: 11.000,- Ft
 • Vizsgadíjak összesen: 32.700,- Ft