A mese és a játék szerepe képzés

A mese és a játék szerepe képzés

Képzési kör: D képzési kör
Engedélyszám: E/2020/000389

Célja: A képzést követően a résztvevők képesek legyenek a mese és játék szerepének feltérképezésére, ezen módszerek felhasználására a gyermekek személyiségfejlődésének támogatásában

Célcsoport: Óvodapedagógusok

Megszerezhető kompetenciák:

 • önkifejezés és a kommunikációs képességek fejlesztési lehetőségeivel
 • közösségi alkotásra nevelés lényegével a személyiségformálás a mesés, játékos tevé-kenység élményén keresztül
 • a játék örömén keresztüli tanítási‐tanulási hatékonyság növelésével

Személyes kompetenciák:

 • Megbízhatóság, önállóság, felelősségtudat
 • Empátia, meggyőző készség, visszacsatolási készség
 • Gyakorlatias feladatértelmezés, helyzetfelismerés, stb.

Bekapcsolódás feltétele:

 • Iskolai végzettség: felsőfokú (főiskolai) végzettség
 • Szakmai végzettség: óvodapedagógus képzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges
 • Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges

Képzési idő:

 • Elmélet: 14 óra
 • Gyakorlat: 16 óra
 • Összes óraszám: 30 óra

Követelménymodulok:

 • A mese és a játék szerepe a gyermek személyi-ségfejlődésében