D kategória

D kategória

A vezetői engedéllyel vezethető járművek: autóbusz, valamint a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a moped, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

Tanfolyam kezdés feltételei:

 • 24 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb
 • 102 egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • „C” kategóriára érvényes, nem kezdő magyar, vagy az EU valamely tagállamában kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik,
 • Alapfokú iskolai végzettség

Tanfolyam óraszáma:

 • Elméleti tanfolyam óraszáma: 28 óra (Bü-vel)
 • Az alapoktatás (járműkezelés/rutin) kötelező óraszáma: 6 óra
 • Forgalmi oktatás kötelező óraszáma: 25 óra (forgalmi vizsgával együtt)

Elméleti vizsgára bocsátás feltétele:

 • 24 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb,
 • az elméleti tanfolyamot elvégezte és a tanfolyamra jelentkezés feltételeinek továbbra is megfelel

Gyakorlati vezetés megkezdésének feltétele:

 • Az elméleti vizsgatárgyakból sikeresen tett vizsga

Rutin vizsgára bocsátás feltétele:

 • 24 éves,
 • a kötelező vezetési órákat teljesítette és a tanfolyamra jelentkezés feltételeinek továbbra is megfelel

Forgalmi vizsgára bocsátás feltétele:

 • 24 éves,
 • a kötelező vezetési órákat és a kötelezően előírt menettávolságot 348 km-t teljesítette,
 • sikeres rutin vizsgát tett és a tanfolyamra jelentkezés feltételeinek továbbra is megfelel

D kategóriás tanfolyam díjai:

 • Elméleti tanfolyamdíj: 24.000,- Ft
 • Biztonságos üzemeltetés tanfolyamdíj: 10.000,- Ft
 • Gyakorlati oktatás óradíja: 5.500,- Ft/óra
 • Gyakorlati oktatás teljes díja: 170.500,- Ft
 • Kresz vizsga 4.600,- Ft
 • Rutin vizsga: 3.500,- Ft
 • Biztonságos üzemeltetés vizsga: 4.400,- Ft
 • Forgalmi vizsga: 18.500,- Ft
 • Teljes vizsgadíjak: 31.000,- Ft