SZAKTANFOLYAMOK GKI

SZAKTANFOLYAMOK GKI

A C1; C1+E; C; C+E; D1; D1+E; D; D+E vezetői engedély kategóriákkal vezethető járművek vezetéséhez, a tagállam állampolgárának és a nem tagállam állampolgárának rendelkeznie kell a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott alapképesítéssel, valamint továbbképzési képesítéssel, úgynevezett „GKI igazolvánnyal”.

GKI képesítés megszerzésére nem kötelezett az a járművezető, aki olyan járművet vezet:

  • amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
  • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben,
  • amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba,
  • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,
  • amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak,
  • amely személyes használatban van, és amellyel közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek,
  • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.

Kategóriák: