A 24+ kategória

A 24+ kategória

Nemzetközi kategória. Legfeljebb 35 kW teljesítményű és 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár.

Tanfolyam megkezdésének feltétele:

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb
 • 101 egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • Alapfokú iskolai végzettség

Tanfolyam óraszáma:

 • Elméleti tanfolyam óraszáma: 22 óra
 • Az alapoktatás (járműkezelés/rutin) kötelező óraszáma: 10 óra
 • Forgalmi oktatás kötelező óraszáma: 17 óra (forgalmi vizsgával együtt)

Elméleti vizsgára bocsátás egyéb feltétele:

 • 24 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb,
 • az elméleti tanfolyamot elvégezte és a tanfolyamra jelentkezés feltételeinek továbbra is megfelel

Járműkezelési vizsgára bocsátás feltétele:

 • 24 éves,
 • a kötelező vezetési órákat teljesítette és a tanfolyamra jelentkezés feltételeinek továbbra is megfelel

Forgalmi vizsgára bocsátás feltétele:

 • 24 éves,
 • a kötelező vezetési órákat és a kötelezően előírt menettávolságot 390 km-t teljesítette,
 • sikeres járműkezelési vizsgát tett és a tanfolyamra jelentkezés feltételeinek továbbra is megfelel

Díjak:

 • Elméleti tanfolyamdíj: 29.000,- Ft
 • Gyakorlati oktatás óradíja: 3.700,- Ft
 • Gyakorlati oktatás teljes díja: 99.900,- Ft
 • Vizsgadíjak: 20.300,- Ft